Spenshult har avvecklat sin sjukvårdsverksamhet på sjukhuset under 2014.

 

 

Journalfrågor

Från och med den 1 februari 2018 lämnar Spenshult över patientjournaler till Regionarkivet i Region Halland.

Det gäller journaler förda fram till och med 2002.

Journaler från och med 2003 och framåt kan under en övergångsperiod inte lämnas ut.

 

Kontakta Region Halland på telefon 035-134800 eller adress:

 

Region Halland

Regionarkivet

Box 517

301 80 Halmstad